Cognitive Factories

Project Title : Cognitive Factories (Bilişsel Fabrikalar)

Supported by : TUBITAK 1001 Grant (TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı)